Baron Blakeslee XLE-181212 Vapor Degreaser 18x12" tanks

Contact us for price
Used Baron Blakeslee XLE-181212 Vapor Degreaser 18x12" tanks
MODEL: XLE-181212S BARON BLAKESLEE VAPOR DEGREASER 3 TANKS, EACH TANK IS 18" X 12" REFRIGERATIO...